top of page

GARANCE

 

Společnost AD-IN a její zaměstnanci garantují naprostou diskrétnost vůči klientům a prohlašují, že tito klienti nebudou kontaktováni v souvislosti s jakýmikoliv obchodními aktivitami bez vědomí a souhlasu společnosti.

SLUŽBY

 

 • Uplatňování škod z pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla

 • Likvidace veškerých majetkových škod

 • Likvidace škod z odvětví odpovědnosti dopravců a smluvního pojištění z pře-pravy zásilek

 • Likvidace škod vzniklých při pracovních úrazech

 • Likvidace škod z obecné odpovědnosti „občanské“

 • Likvidace škod z obecné odpovědnosti „průmyslové“

 • Likvidace škod z odpovědnosti „zemědělské“

 • Likvidace škod z odpovědnosti vyplývající z výkonu povolání

 • Likvidace škod z odpovědnosti způsobenou vadou výrobku

 • Vymáhání a uplatňování škod v cizině

 • Výpočty ztrát na zisku u právnických osob

 • Posouzení oprávněnosti jednotlivých nároků ze vzniklých škod

 • Výpočty u škod na zdraví, popř. výpočet rent do budoucna

 • Sjednání všech druhů pojištění

JAK POSTUPOVAT

 • Klient informuje o vzniku pojistné události společnost AD-IN, vyplní oznámení o škodě, společnost AD-IN shromáždí od klienta požadované podklady.Zejména policejní protokol, velký technický průkaz, řídičský průkaz, plnou moc.

 • Klient zplnomocní společnost AD-IN k zastupování vůči pojišťovně viníka havárie.

 • Společnost AD-IN provede prohlídku vozidla, vyhotoví fotodokumentaci, komunikuje s opravcem rozsah oprav. Dále stanoví výši náhrady škody způsobem a v kalkulačním systému, který je obvyklý při likvidaci pojistných událostí ve všech pojišťovnách.

 • V případě leasingových nájemců společnost AD-IN vyžádá devinkulaci pojistného plnění u leasingové společnosti.

 • V případě dalších škod (na zdraví, majetku atd.) shromáždí společnost AD-IN veškeré podklady k uplatnění nároku.

 • Společnost AD-IN kontaktuje pojišťovnu a kontroluje včasnou likvidaci pojistné události.

REGISTRACE PLÁTCE DPH

 

Klikněte zde:

bottom of page