top of page

GARANCE

 

Společnost AD-IN a její zaměstnanci garantují naprostou diskrétnost vůči klientům a prohlašují, že tito klienti nebudou kontaktováni v souvislosti s jakýmikoliv obchodními aktivitami bez vědomí a souhlasu společnosti.

SLUŽBY

 

Komplexní právních služeb při správě pohledávek

Mimosoudní vymáhání pohledávek
Je uskutečňováno prostřednictvím call centra. Každý dlužník je kontaktován telefonicky operátorem, přičemž je vyzván k úhradě dlužné částky, popř. k osobnímu jednání.

Soudní vymáhání – nalézací řízení
Počátek soudního vymáhání se překrývá s mimosoudním vymáháním pohledávky tak, aby při uplatnění nároku nedocházelo ke zbytečným prodlevám v případě neúspěšného vymáhání pohledávek cestou mimosoudní.

Exekuční vymáhání pohledávek
Exekuční vymáhání je nejčastěji realizováno prostřednictvím exekutorského úřadu.

REGISTRACE PLÁTCE DPH

 

Klikněte zde:

bottom of page