top of page

GARANCE

 

Společnost AD-IN a její zaměstnanci garantují naprostou diskrétnost vůči klientům a prohlašují, že tito klienti nebudou kontaktováni v souvislosti s jakýmikoliv obchodními aktivitami bez vědomí a souhlasu společnosti.

SLUŽBY

 

Komplexní právních služeb při správě pohledávek

Mimosoudní vymáhání pohledávek

Je-li pojistníkem spotřebitel, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklého ze sjednaného pojištění. 

Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a Kancelář ombudsmana české asociace pojišťoven (www.ombudsmancap.cz). 

Pokud byla pojistná smlouva uzavřena on-line (prostřednictvím internetové stránky nebo jiného

elektronického prostředku), má pojistník možnost pro řešení sporu s pojistitelem, který se nepodařilo vyřešit smírnou cestou, využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů on-line, dostupnou na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Soudní vymáhání – nalézací řízení
Počátek soudního vymáhání se překrývá s mimosoudním vymáháním pohledávky tak, aby při uplatnění nároku nedocházelo ke zbytečným prodlevám v případě neúspěšného vymáhání pohledávek cestou mimosoudní.

Exekuční vymáhání pohledávek
Exekuční vymáhání je nejčastěji realizováno prostřednictvím exekutorského úřadu.

REGISTRACE PLÁTCE DPH

 

Klikněte zde:

bottom of page